Kurs og foredrag

Her finner du informasjon om kurs og undervisning jeg har i privat regi.

Det er særlig to hovedtema som går igjen i mine foredrag, nemlig mindfulness eller Amish. Både institusjoner, ulike organisasjoner og arbeidsplasser har vist stor interesse enten for det ene eller det andre temaet. Mine kurs og foredrag kan grovt sett inndeles som nedenfor.

Alle priser er retningsgivende.


Publikumsforedrag

Publikumsforedragene har hittil vart på 1 time hver, med mulighet for å sette sammen en foredragsrekke av disse. Blant annet har jeg hatt publikumsforedrag om Bevisst Mestring, hvor jeg har tatt for meg mestring av stress, følelser, og relasjoner fordelt over 3 møter og totalt 3 timer. Denne typen foredrag er mer popularistiske bygd opp.

Pris: Etter avtale.


MBC-innføringskurs

Jeg har utviklet det jeg kaller MBC Innføringskurs. Varighet er ca. 1 dag, men det er ønskelig med 2 hele dager da det gir en mer grundig innføring i mestringsteknikkene fra MBC-manualen. Formålet er å gi de som er interesserte i MBC en presentasjon av kurset, samt noe trening i utvalgte ferdigheter fra kurset. Dette kursformatet har fått en del interesse fra institusjoner og/eller bedrifter som ønsker å gi sine ansatte noen redskap for stresshåndtering. Publikum har vært alt fra grupper på 6 til større saler med rundt 100 tilhørere.

Pris: Kr. 30.000,- for heldagskurs
Andre varianter og dertilhørende pris etter avtale


MBC-sertifisering

MBC sertifiseringskurs er utviklet for de som ønsker å bli MBC-instruktører. Deltakelse innebærer en grundig innføring i MBCs teoretiske rasjonale, utveksling av erfaringer vi har gjort oss, samt praktiske øvelser i hvordan man kan formidle MBC. Kurset har en varighet på 3 x 2 dager, og jeg har foreløpig lagt opp til 2 kurs per år. Det utdeles kursbevis om at man har gjennomført MBC-instruktørutdanningen etter kurset.

Deltakere med helsefaglig og/eller pedagogisk utdanning og/eller erfaring vektlegges. Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer.

Pris: Kr. 16.000,- (studentpris kr. 12.000,-)
(Alle priser inkluderer kursmateriale.)


Neste kurssamlinger er 9.–10. september, 21.–22. oktober, og 4.–5. november 2017. Påmelding innen 1. september 2017 til: kjersti.b.tharaldsen@uis.no


Amish-foredrag

Som regel har de som ønsker at jeg skal dele av mine erfaringer med amish-folket spesifikke ønsker om tema. For elever fokuserer jeg gjerne på sosialiseringsprosesser og kjærlighetsliv, grupper med feminisme på dagsorden ønsker mer fokus på kjønn, mens kristne organisasjoner har fremmet ønske om en mer historisk tilnærming. Foredragene varer alt fra 1 til 3 timer.

Pris: Kr. 5.000,- per time
Annet etter avtale


Individuelle konsultasjoner

Mestringsterapeut ved Mentorinstituttet. Etter avtale. Pris per klokketime: kr. 850,-. Pris per halvannen time: kr. 1.200,-.

Engasjement 2017

14.02.: Lev mer og gruble mindre! Elevseminar, Gosen ungdomsskole. Arrangør: Gosen ungdomsskole.

22.10.: Leve mer, gruble mindre! Gjesteforeleser, Psykisk helsepedagogikk, modul 2. Arrangør: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning.

01.09.: Mindfulness for ungdom. Gjesteforeleser, Videreutdanning i mindfulness. Arrangør: VID Bergen.

Oppstart 09.09.: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Stavanger. Arrangør: The Plain Present.

Engasjement 2016

14.01.: Mindfulness for pasienter med kreft. Gjesteforeleser, Videreutdanning i kreftsykepleie. Arrangør: UIS.

09.06.: Mindfulness for ungdom. Bidragsyter, Forskningsdag om mindfulness. Arrangør: VID Bergen.

Oppstart 10.09.: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Stavanger. Arrangør: The Plain Present.

17.10.: Kan vi lære ungdom å leve mer og gruble mindre? Bidragsyter, Verdensdagen for psykisk helse. Arrangør: Eigersund commune og Dalane DPS.

04.11.: Mindfulness og kronisk sykdom. Gjesteforeleser, Masterutdanning i helsefag. Arrangør: UIS.

06.12.: Hvordan lære elever å leve mer og gruble mindre? Lærerseminar, Gosen ungdomsskole. Arrangør: Gosen ungdomsskole.

Engasjement 2015

I 2015 har jeg fødselspermisjon, og påtar meg derfor færre oppdrag enn vanlig. Forespørsler kan likevel rettes per e-post.

02.10.: Ungdommelig mestring! Fagdag for rådgivere I videregående skole. Arrangør: Randaberg videregående skole.

22.10.: Leve mer, gruble mindre! Gjesteforeleser, Psykisk helsepedagogikk, modul 2. Arrangør: PsykOpp.

28.10.: Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. Gjesteforeleser ved Masterutdanning i helsefag. Arrangør: UIS.

12.11.: Foredragsholder på studiet «Mindfulness – Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver». Avholdes i Bergen. Arrangør: Haraldsplass diakonale høgskole.

Engasjement 2014

Oppstart 31.03: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS.

24.04.: Mindful coping – presentasjon av avhandling og videre forskningsarbeid. Arrangør: SUS.

13.05.: Mindfulness i arbeidslivet. Fagdag for ansatte i kommunen. Arrangør: Kvinesdal kommune.

03.09.: Kognitive mestringsteknikker – en innføring. Gjesteforeleser ved Masterutdanning. Arrangør: Handelshøgskolen, UIS.

03.10.: Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. Gjesteforeleser ved Masterutdanning i helsefag. Arrangør: UIS.

15.10.: Ledelse og mestring – og kognitive mestringsteknikker. Gjesteforeleser ved Executive MBA. Arrangør: Handelshøgskolen ved UIS.

24.10.: Mindfulness – et springbrett for mestring. Universell utforming. Arrangør: UIS.

28.10.: Hvordan lære ungdom å gruble mindre og leve mer? Fagdag for lærere. Arrangør: Randaberg videregående skole.

03.11.: Til russen. Scizofrenidagene. Arrangør: PsykOpp.

04.11.: Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom. Schizofrenidagene. Arrangør: PsykOpp.

07.11.: Leve mer, gruble mindre – å lære ungdom å mestre mer og bedre! Regional lærersamling. Arrangør: Randaberg videregående skole.

03.12.: Boklansering av «Leve mer, gruble mindre!». Avholdes i Egersund Arena. Arrangør: Dalane DPS.

Engasjement 2013

Oppstart februar: Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Avholdes i Sandnes. Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep (SMSO).

8. mars: Bidragsyter på Årsmøtekonferansen for fysioterapeuter. Foredrag om mindfulness. Avholdes ved Quality Hotel Residence, Sandnes. Arrangør: Norsk Fysioterpeutforbund.

Oppstart april: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS. Påmeldingsfrist fredag 22. mars. Påmelding eller mer informasjon via e-post til: kjersti.b.tharaldsen@uis.no

Oppstart april: Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Avholdes for ansatte i barnevernstjenesten i Stavanger. Arrangør: Stavanger kommune.

2. mai: Temaundervisning på SUS. Undervisning om mindfulness i helsevesenet med vekt på barn og unge. Avholdes i Stavanger. Arrangør: Østerlide barnerehabiliteringssenter.

24. mai: Bidragsyter på Landsmøtekonferansen «Veien videre». Foredrag om mindfulness. Avholdes ved Sola Strand Hotel. Arrangør: SMSO Rogaland og FMSO.

30. mai: Publikumsforedrag. Tittel: «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer». Avholdes på Kafé Julie, Sandnes. Arrangør: Sandnes kommune og Stavanger universitetssjukehus (SUS).

26. august: Foredrag med tittel «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer». Avholdes på Sandnes Brygge. Arrangør: Helsetjenestene i Sandnes kommune.

30. august: Heldagsseminar med tittel «Å leve mer og «stresse» mindre gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness)». Avholdes på Viste Strandhotel. Arrangør: Stavanger Universitetssjukehus.

26. september: Foredragsholder på studiet «Mindfulness – Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver». Avholdes i Bergen. Arrangør: Haraldsplass diakonale høgskole.

30. september: Gjesteforeleser på studiet «Ledelse og mestring». Avholdes på Handelshøgskolen. Arrangør: Universitetet i Stavanger.

15. oktober: Gjesteforeleser. Avholdes på handelshøgskolen. Arrangør: UiS PLUSS etter- og videreutdanning, Universitetet i Stavanger.

Engasjement 2012

17.01.: Åpen forelesning med tittel:
«MBC – fungere det nå egentlig?»
Avholdes på Lagård ungdomsskole, Egersund. Arrangør: Dalane DPS.

06.03.: Temaforelesning om mindfulness i arbeidslivet. Avholdes på Sandnes Brygge. Arrangør: Fellesorganisasjonen.

Oppstart april: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS. Påmelding eller mer informasjon via e-post til: kjersti.b.tharaldsen@uis.no

08.05.: Temadag for FO Rogaland med tittel: «Med mindfulness som nærmeste kollega – hvordan oppmerksomt nærvær kan bistå i arbeidslivet». Avholdes på Haugesund Maritime Hotell, Haugesund. Arrangør: FO Rogaland.

10. og 11. mai: Bidragsyter på konferansen Kropp- og sjel konferanse med tema:
«Ut av offerrollen».
Foredrag om mindfulness i praksis. Avholdes i Bergen. Arrangør: Possibility.

24.10. og 25.10.: Bidragsyter på fagdag for sekretærer med tittel: Trivsel og Arbeidsmiljø. Arrangør: Psykiarisk divisjon, SUS.

12.11.: Foredrag under Folkehelsekonferansen i Klepp med tittel: «Hvem skaper utryggheten – vi eller de?». Avholdes på Klepp rådhus, Klepp. Arrangør: Klepp kommune.

Engasjement 2011

29.1.: Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker. Avholdes: UiS. Arrangør: Psykisk Helse i Skolen, i samarbeid med Senter for Atferdsforskning.

Oppstart januar: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS.

Oppstart mars: MBC-sertifisering. 2 x 3 dager. Avholdes i Sandnessjøen. Arrangør: Dagbehandlingsenheten DPS Ytre Helgeland.

31.03.: Temaforelesning om mindfulness på Kult.kaféen. Arrangør: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og SUS, Psykiatrisk Divisjon.

10.11.: Miniseminar under Schizofrenidagene 2011. Arrangør: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Oppstart september: MBC-sertifisering. 3 x 2 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS.

06.12.11.: Refleksjonsforedrag om stress blant barn og unge. Arrangør: Sandnes DPS, SUS.

13.12.11.: Miniseminar om mindfulness. Arrangør: Kognitiv kompetansegruppe, Psykiatrisk divisjon, SUS.

Engasjement 2010

I 2010 har jeg fødselspermisjon, og påtar meg derfor færre oppdrag enn vanlig. Forespørsler kan likevel rettes per e-post.

25.08.: Fagseminar om mindfulness. Arrangør: Jæren DPS

Oppstart september: MBC-sertifisering. 2 x 3 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS

1.-3. oktober: Helgeseminar om livsmestring. Avholdes på Ryfylke Fjordhotell. Arrangør: Sauda/Suldal revmatikerlag

Engasjement 2009

08.03: Foredrag om Amish og deres tradisjonelle kjønnsrollemønster i anledning kvinnedagen. Avholdes i Egersund. Arrangør: 8. mars-komiteen, Egersund.

Oppstart februar: MBC-sertifisering. 2 x 3 dager. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS

Oppstart mars: MBC-pasientgrupper. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS

06.05.-07.05: Bidragsyter på konferansen «Psykiatri i Nord 2009». Avholdes i Tromsø. Arrangør: Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF

05.06: MBC-innføringskurs. Avholdes på Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Arrangør: EIR kompetanse via Stiftelsen SOR og Psykiatrisk Opplysningsfond

31.08.: Om mestringsteknikker for livsvansker. Arrangør: Grand Rotary, Sandnes

15.09: Bidragsyter på kompetansehevingskurset «Hva er det med Monica?». Avholdes på Oslo Kongressenter, Folkets hus. Arrangør: Psykisk Helse i Skolen

20.10: MBC-innføringskurs. Arrangør: Psykisk Helse i Skolen, Sandnes Kommune.

7.11.: Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker. Avholdes: UiS. Arrangør: Psykisk Helse i Skolen, i samarbeid med Senter for Atferdsforskning.

11.11.: Mindfulness og ledelse. Arrangør: Ledernettverket i Stavanger

1.12.: Om Mindfulness og mestring. Avholdes ved Jærgarden Kvalbein. Arrangør: Jæren DPS

03.12: Publikumsforedrag med Ingvard Wilhelmsen. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS

04.12: Fagseminar med Ingvard Wilhelmsen. Avholdes i Egersund. Arrangør: Dalane DPS

07.12: Bidragsyter på kompetansehevingskurset «Hva er det med Monica?». Avholdes på Oslo Kongressenter, Folkets hus. Arrangør: Psykisk Helse i Skolen

"Kunnskap er næring for sjelen."
Platon
Design and development by Impress