Kurs og foredrag

Alle priser er retningsgivende og inkluderer kursmateriell der dette er aktuelt. De fleste kurs kan avholdes digitalt. Tilpasninger av format og innhold etter avtale.

MBC sertifiseringskurs

MBC sertifiseringskurs er utviklet for de som ønsker å bli MBC-instruktører. Deltakelse innebærer en innføring i MBCs teoretiske rasjonale, utveksling av erfaringer, samt praktiske øvelser i hvordan MBC kan formidles. Kurset har en varighet på 3 x 2 dager. Det utdeles kursbevis etter gjennomført kurs. Kurset har over flere år vært godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer. Kursene avholdes årlig. Ta kontakt for informasjon om oppstart av neste kurs.

Pris: Kr. 16 000,– (studentpris kr. 12 000,–)

MBC innføringskurs

MBC innføringskurs varer 1 dag. Formålet er å gi de som er interesserte i MBC en presentasjon av kurset, samt noe trening i utvalgte ferdigheter fra kurset. Dette kursformatet har fått en del interesse fra institusjoner og bedrifter som ønsker å stimulere til god stressmestring blant sine ansatte.

Pris for heldagskurs (a 6 timer): Kr. 30 000,–

MBSR

Mindfulness-based stress-reduksjon (MBSR) er en 8 ukers mindfulness-intervensjon. Tiltaket var primært utviklet for kroniske smertepasienter, men holdes i dag for de fleste målgrupper. Selv har jeg holdt MBSR-kurs både for pasienter med kroniske smerteplager, og for ansatte i barnevernstjenesten og ved Senter mot seksuelle overgrep. Hvert ukentlig møte har en varighet på to timer, i tillegg til en heldags retreat i den sjette kursuken. Kurset passer for alle som ønsker å lære metoder for å redusere stress.

Pris: Kr. 8 000,– (per person)

.breathe

.breathe er et tiltak bestående av fire økter som retter fokus på skolens overgangsår for ungdom i alderen 9–14. Tematikken er en del av en bredere læreplan for personlig, helse, sosial og økonomisk utdanning samt en del av et overgangsspesifikt tiltak for målgruppen. .breathe er en mulighet for både lærer og elever å bli introdusert for oppmerksomt nærvær (mindfulness), og utforske måtene metoden kan støtte dem gjennom opp- og nedturer i ungdomslivet. De fire ukentlige øktene har en varighet på mellom 30 minutter og en time, og er særlig nyttige i perioden frem til slutten av de siste årene på barneskolen eller de første årene på ungdomsskolen.

Pris: 20 000,– (per klasse)

Andre foredrag

Oppmerksomt nærvær, stress og mestring, sosial og emosjonell kompetanse samt amish er tematikk jeg ofte foreleser innen. Ta kontakt for tilpasning av tema og tidsramme.

Pris per time: 8 000,–

Veiledning

Jeg veileder institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersonell innen tema jeg arbeider med.

Pris per time: 1 500,–

Engasjement og formidling

For en oversikt over tidligere engasjement, publikasjoner og mediebidrag, se CRISTIN.

For informasjon om formidling via Læringsmiljøsenteret, se nettsidene til Læringsmiljøsenteret.

«Kunnskap er næring for sjelen.»
Platon
Design and development by Impress Publisering