LMGM/MBC

Leve mer, gruble mindre!Leve mer, gruble mindre! (LMGM) består av en hovedbok, en arbeidsbok og en voksenveileder. Hovedboken og arbeidsboken er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer oppmerksomt til stede i øyeblikkene de erfarer, for slik å takle livets mange utfordringer bedre. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet oppmerksom mestring, som presenterer oppmerksomt nærvær som et hensiktsmessig utgangspunkt for å styrke egne mestringsressurser.

MBCMindfulness-based Coping (MBC) er et mestringskurs basert på psykososiale ferdigheter fra kognitiv atferdsterapi og oppmerksomt nærvær. Kurset ble utviklet for polikliniske psykiatriske pasienter. MBC er pedagogisk lagt opp, med noe teori og hjemmeoppgaver i tillegg til undervisningsmøtene. Det presenteres i sin helhet i boken «Mestringsteknikker for livsvansker», som ble utgitt i november 2008. Andre utgave kom ut i 2012.
«Formålet er å lære deltakerne
ferdigheter og metoder for å
mestre det som i hverdagslivet
oppleves som problematisk, bedre...»
Design and development by Impress Publisering