Velkommen til nettsiden ”The Plain Present”! Nettsiden er opprettet med tanke på de som måtte ha interesse av fagfeltene psykologi og sosialantropologi, med temaer som mestring gjennom mindfulness (MBC) og antropologiske emner (Amish).

”The Plain Present” refererer til det tidløse nuet – hvilket er felles både for Amish og for MBC. For Amish fordi de jobber og lever i nuet ved å følge årets sykluser som jordbrukere, og MBC ved å basere seg på mindfulness som er en oppmerksomhetspraksis som hjelper oss til å være til stede ”her-og-nå”.

Egen utdanningsbakgrunn er PhD i Ledelse ved Universitetet i Stavanger, cand.polit. fra universitetet i Bergen og praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Stavanger. Gjeldende arbeidsforhold er som fagutvikler og undervisningsansvarlig ved Dalane distriktspsykiatriske senter, psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og som daglig ansvarlig for forskningsprosjekt med formål å øke barnehageansattes kvalitetsopplevelse i arebidet som gjennomføres ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Klikk deg inn på sidene og lær mer om de nevnte felt – og ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.
"Fremtiden foruroliger oss,
fortiden holder oss fast.
Derfor går vi glipp av nåtiden."
Gustave Flaubert
Design and development by Impress