Publikasjoner & andre utgivelser

Mine hovedpublikasjoner så langt er min PhD-avhandling, hovedfagsoppgaven, MBC-manualen og relaterte artikler.

Vitenskapelige og andre publikasjoner

Tharaldsen, K. B., Slåtten, H., Hancock, C. H. H., Bru, E. & Breivik, K. (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om utforming og organisering av tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret.

Tharaldsen, K.B., Stallard, P., Cuijpers, P., Bru, E. & Bjaastad, J.F. (2016). ‘It’s a bit taboo’: a qualitative study of Norwegian adolescents’ perceptions of mental healthcare services. Emotional and behavioral Difficulties, DOI: 10.1080/13632752.2016.1248692

Tharaldsen, K.B. (2015). Going to work or staying at home? How kindergarten stakeholders perceive determinants of job performance, job presence and work health. International Journal of Mental Health Promotion, 17(3), 149-168.

Tharaldsen, K.B. (2011). Skjemateori og fortolkningskompetanse, i O. Ottesen (red.), Ledelse. Å bruke teori i praksis. Høyskoleforlaget.

Tharaldsen, K.B. (2011). Relasjonelle ferdigheter i kommunikasjon, i O. Ottesen (red.), Ledelse. Å bruke teori i praksis. Høyskoleforlaget.

PhD-relatert materiale

Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping. Doktorgradsavhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping for adolescents: beneficial or confusing. Advances in School Mental Health Promotion, 5 (2), 105-124.

Tharaldsen, K.B. & Bru, E. (2012). Evaluating the mindfulness-based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach. Mental Illness, 4, 43-51.

Tharaldsen, K.B. & Bru, E. (2011). Validation of the mindful coping scale, Emotional and Behavioral Difficulties, 16: 1, 87-103.

Tharaldsen, K.B., Bru, E. & Wilhelmsen, I. (2011). Mindful Coping and Mental Health among Adolescents, International Journal of Mental Health Promotion, 13(2), 21-31.

MBC-relatert materiale

Tharaldsen, K.B. (2015).Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Hertervig Akademisk

Tharaldsen, K.B. (2014).Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. E-bok. Hertervig Akademisk

Tharaldsen, K.B. (2014).Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Arbeidsbok. Hertervig Akademisk

Tharaldsen, K.B. (2014).Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Voksenveileder. Hertervig Akademisk

Tharaldsen, K.B. & Seglem, B.O. (2014). Mindfulness – lær å mestre stress. Psykisk helse og rus, 1, 39–43

Tharaldsen, K.B. & Seglem, B.O. (2010). Mindfulness-based Coping – et kurs som fremmer oppmerksom mestring, i Ergoterapeuten, 6/10 (53), s. 48-51.

Tharaldsen, K.B. (2008). Mindfulness-based Coping: Et mestringskurs med gammelt innhold i ny drakt, i Psykoppnytt, 2 (15), s. 20-25.

Tharaldsen, K.B. & Otten, H. (2008). Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MBC-manual. Hertervig Forlag.

Tharaldsen, K.B., Mikkelsen, A., & Wilhelmsen, I. (2008). Mindfulness-based Coping i psykiatrien. Et mestringskurs basert på mindfulness og kognitiv atferdsterapi, i Tharaldsen & Otten (2008), Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MBC-manual. Hertervig Forlag

Tharaldsen, K.B., Mikkelsen, A., & Wilhelmsen, I. (2008 – kortversjon). Mindfulness-based Coping (MBC). Et kurs basert på mindfulness og mestring, i Tharaldsen & Otten (2008), Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MBC-manual. Hertervig Forlag


Amish-relatert materiale

Tharaldsen, K.B. (2003). The Old Order in a New World: Amish Tradition in Modern Canada. Thesis submitted in partial fulfilment of the Cand.Polit. Degree, Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway.

En gammel orden i en ny verden. Upublisert artikkel om Amish på forespørsel til pensum på Randaberg videregående skole.

DVD & CD

Tharaldsen, K.B. (2008). Øvelser i mindfulness. CD. Lenke til cover i pdf-fil

Tharaldsen, K.B. (2008). Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. DVD-versjon. Lenke til cover i pdf-fil

Lenker

Ditt Bate (2014)
Stavanger Aftenblad (2014), kommer
Stavanger Aftenblad (2001, Amish) kommer
Stavanger Aftenblad (2003, Amish) kommer
Dalane Tidene (2005, MBC)

Dalane Tidene (2008, MBC)

Sykepleien (2009, MBC)

Dalane Tidende (2013, MBC)

"Det som er skrevet, varer evig..."
Isaac Abrabanel
Design and development by Impress